Werkzaamheden

Gaskraan dicht

De afsluitboete bestaat niet

Duizenden mensen die geen gas meer gebruiken in hun huis (gasverlaters) werden de afgelopen jaren geconfronteerd met de ‘afsluitboete’ van de netbeheerders: de schijnbare verplichting om een fors bedrag te moeten betalen voor verwijdering van de aansluiting, als je geen gas meer nodig hebt.

Deze gasverlaters hoefden echter niet te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting, als ze daar geen opdracht toe geven. Ze stonden in hun recht als ze alleen het contract met hun leverancier (en die met de netbeheerder) opzeggen. En dan betaalden ze ook geen vaste lasten meer.

Netbeheerders probeerden tot 1 maart 2021 die mensen op een suggestieve manier tot een opdracht te verleiden, omdat ze anders geen enkele reden haddenom de kosten van de door hen gewenste verwijdering van de aansluiting in rekening te kunnen brengen. Sinds 1 maart 2021 is aan deze tergende situatie een einde gekomen, niet in de laatste plaats door gecoördineerde actie op een forum van Tweakers.

Voorkant bundel De Afsluitboete bestaat nietSinds 2017 heb ik me hobby-matig verdiept in deze kwestie, samen met enkele tientallen mede-Tweakers in het topic Gas de deur uit doen, gratis of toch niet? Via de daar beschreven 'Tweakers-route' kwamen zo'n honderden gasverlaters zonder verdere kosten van hun vaste lasten voor gas af. In De afsluitboete bestaat niet, een bundel van 50 pagina's, onderbouwde ik waarom dat terecht is, en worden de argumenten van de gasverlaters op Tweakers gepresenteerd.

In 2020 gaf de kantonrechter in Assen deze Tweakers gelijk. (ECLI:NL:RBNNE:2020:2734). De vordering van de netbeheerder Rendo werd afgewezen. Ook een tweede procedure tussen Liander en een gasverlater van de Tweakers-groep werd door de laatste in 2021 gewonnen (ECLI:NL:RBGEL:2021:774). Mede door deze procedures is sinds 1 maart 2021 het verwijderen van de gasaansluiting geheel gratis.

Ik verwijs voor een verdere inhoudelijke discussie over dit onderwerp naar het forum op Tweakers, waar honderden mensen die van het gas af zijn of willen hun ervaringen met de netbeheerders deelden en delen. Dit forum stond aan de basis van het verdwijnen van de afsluitboete (die nooit bestond).

Wat mijn eigen situatie betreft: In april 2018 won ik (min of meer) een geschil met Liander bij de Geschillencommissie Energie (zie het bindende advies 113858), maar Liander weigerde dat advies uit te voeren. Er volgde een vervolg-bindend advies in februari 2019, maar dat was voor Liander nog steeds geen reden om van koers te veranderen. Liander heeft uiteindelijk in september 2019 zijn gasaansluiting in het Polderhuis op eigen initiatief verwijderd, en heeft een factuur van 605 euro gestuurd. Zie hier voor deel dossier vanaf februari 2019 en voor de rest mijn dossier vanaf 6 juni 2019. Die heb ik betwist, en sinds 5 december 2019 hoor ik helemaal niets meer van Liander. In 2021 kreeg ik bij navraag te horen dat Liander geen incasso-activiteiten meer zou ondernemen.

Werkzaamheden